Đăng nhập

Tin tức

 PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

 • Quản lý tổ chức
 • Quản lý hồ sơ CBCC
 • Quản lý quá trình công tác
 • Quản lý quá trình lương, phụ cấp
 • Quản lý quá trình biên chế, hợp đồng
 • Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình bảo hiểm
 • Quản lý quá trình công tác Đảng
 • Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn
 • Quản lý điều động/ thuyên chuyển
 • Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCC
 • Báo cáo thống kê

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PHÂN MỀM HỖ TRỢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm hỗ trợ theo dõi, đánh giá công tác CCHC là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. 

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

 • Quản lý tổ chức
 • Quản lý Bộ chỉ số CCHC
 • Quản lý công việc CCHC
 • Quản lý kế hoạch CCHC
 • Đánh giá mức độ hài lòng
 • Báo cáo, thống kê

 

Xin hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Sở Nội vụ khi gặp vấn đề về kỹ thuật

Phụ trách chung: Trần Hoài Nam, Phó Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ

Điện thoại: 0983263789 - (0393).686.667

Email: tranhoainam@hatinh.gov.vn

Khi gửi email: vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên, đơn vị, tỉnh/TP, số điện thoại và ghi rõ yêu cầu để được hỗ trợ.

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây.

Phiếu điền thông tin cán bộ, công chức, viên chức dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC


Để hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải phần mềm Team viewer tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.